Themakaarten

Beoordeling UX/UI – thematische kaarten (2/2):

In dit hoofdstuk heb ik acht verschillende soorten thematische kaarten beoordeeld op vier verschillende punten. Deze punten zijn cartografische kwaliteit, informatiepresentatie, vormgeving en lay-out en toegankelijkheid.

Per categorie heb ik vragen opgesteld die ik daarna onderzocht heb. Deze vragen staan in de tabel hieronder. Maar ik zal ze kort toelichten.

Bij cartografische kwaliteit gaat over de basis van de kaart. Of de kaart en legenda makkelijk te begrijpen zijn en of er een noordpijl en schaalbalk aanwezig zijn. Deze punten zijn fijn om als eerst te testen omdat dit de basis is van de kaart. Wanneer deze punten niet goed zijn, is het op het gebied van UX/UI onvoldoende. Daarom telt deze categorie ook zwaarder dan de andere categorieën.

Informatiepresentatie gaat over de informatie achter de kaart. Het doel van de kaarten wordt onderzocht, er wordt gekeken naar of de tekst relevant is, de map actueel is en of er een bronvermelding aanwezig is. Het is belangrijk om te weten waarvoor je dit maakt zodat er makkelijker op het publiek ingespeeld kan worden.

Vormgeving en lay-out gaat over de stijl. Welke kleuren er gebruikt worden, of er een stijl aanwezig is, of er onnodige elementen in de kaart staan en of de juiste kleuren worden gebruikt om informatie over te brengen. Het is belangrijk dat de kaarten visueel aantrekkelijk zijn. Op deze manier zullen mensen eerder geïnteresseerd zijn en minder snel afhaken. Dit dan ook een heel belangrijk punt binnen de UX/UI.

Toegankelijkheid gaat echt over of de kaart voor iedereen te bekijken is. Er wordt vooral ingezoomd op mensen met een visuele beperking zoals kleurenblindheid. Ook of alles duidelijk is op de kaart en de tekst leesbaar is.

De resultaten zijn in de tabel hieronder te vinden. Tijdens het schrijven van mijn artikel heb ik dit Excel bestand ernaast gehouden zodat ik op die manier mijn artikel kon schrijven.